מליסרון בע"מ (TASE:MLSR)

שינוי:

שינוי

שינוי באחוזים

עדכון אחרון:

בשעה:

מאי 5, 2021

תוצאות אסיפה כללית מיום 5.5.21

מאי 4, 2021

המועד הצפוי לפרסום דוח רבעון 1 לשנת 2021 הינו 18.5.21

אפריל 21, 2021

דירוג מעלות -ilAA להנפקת אג"ח בהיקף של עד 600 מיליון שח ע.נ באמצעות הרחבת אג"ח סדרה יז

מרץ 11, 2021

רבעון 4 2020

נובמבר 16, 2020

רבעון 3 2020

אוגוסט 11, 2020

רבעון 2 2020

מאי 21, 2020

רבעון 1 2020

מרץ 11, 2021

מצגת משקיעים – רבעון 4 2020

נובמבר 16, 2020

מצגת משקיעים – רבעון 3 2020

אוגוסט 11, 2020

מצגת משקיעים – רבעון 2 2020

מרץ 29, 2021

זימון אסיפה מיוחדת ליום 5.5.21

נובמבר 16, 2020

זימון אסיפה שנתית ליום 23.12.20

פברואר 26, 2020

זימון אסיפה מיוחדת ליום 1.4.20 – מודעת החברה