קשרי משקיעים

דף בית

אחריות תאגידית

דוח אחריות
תאגידית

מליסרון רואה את ערכי הסביבה, החברה והממשל התאגידי כחלק בלתי נפרד מערכי הליבה שלה. במסגרת זאת, פועלת מליסרון לקדם שימוש באנרגיה ירוקה בנכסיה. השאיפה של מליסרון, בצד יעדיה העסקיים, להוביל, לקדם ולפתח ערכים איכותיים וחברתיים כאחד.

קוד אתי

כחלק מתרבות עסקית מקצועית וראויה שאנחנו דוגלים בה, חרטנו על דגלנו את העקרונות וערכי היסוד שינחו ויובילו את העשייה היומיומית שלנו כארגון. הקוד האתי כולל עקרונות חשובים שאנו במליסרון פועלים על פיהם ומחויבים להם, וזאת מבלי להתפשר על חתירה למצוינות ושמירה על סטנדרטים גבוהים.